Bliv medlem

Der er nu mulighed for at blive medlem af “Den selvejende Institution Vium-Hvam Kultur-og Multihus”.

Et medlemsskab giver flere fordele:

  1. 5% (enkeltmedlem) eller 10% (husstandmedlem) rabat på leje af lokaler* – ikke rabat på rengøring.
  2. Stemmeret ved generalforsamlingen.
  3. Mulighed for at opstille til bestyrelsen

Kontingentet er 100 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for hele husstanden pr. år.

Kontingentet opkræves hvert år i januar måned pr. mail.

* rabatten kan kun benyttes èn gang pr. lejemål.

Kontingentet kan indbetales på konto 6121-0011030831 eller mobile-pay    28 35 19 52 (Inge Lyngsø)