Bliv medlem

Der er nu mulighed for at blive medlem af “Den selvejende Institution Vium-Hvam Kultur-og Multihus.

Et medlemsskab giver flere fordele:

  1. 5% (enkeltmedlem) eller 10% (husstandmedlem) rabat på leje af lokaler* – ikke rabat på rengøring.
  2. Stemmeret ved generalforsamlingen.
  3. Mulighed for at opstille til bestyrelsen

Kontingentet er 100 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for hele husstanden.

Kontingentet som betales i 2019 gælder for resten af 2019 samt hele 2020.

* rabatten kan kun benyttes èn gang pr. lejemål.

Kontingentet kan indbetales på konto 6121-0011030831 eller mobile-pay 28351952 (Inge Lyngsø)